Teisių pažeidimas

Remiantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 73 straipsniu, autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių (duomenų bazių gamintojų teisių) pažeidimu laikomi šie veiksmai:

  1. kūrinio, gretutinių teisių ar sui generis teisių objekto naudojimas (išleidimas, atgaminimas, viešas rodymas ar atlikimas, ar kitoks viešas paskelbimas internetu) bei platinimas be šių teisių subjekto licencijos (nesudarius sutarties arba pažeidžiant jos sąlygas);
  2. kūrinių, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektų neteisėtų kopijų platinimas ar laikymas komerciniais tikslais;
  3. įstatymuose ar autorinėse sutartyse nustatyto atlyginimo nesumokėjimas;
  4. autoriaus ar atlikėjo asmeninių neturtinių teisių pažeidimas;
  5. nuorodų į neteisėtai viešai paskelbtus autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių objektus teikimas interneto svetainėse, kai nuorodas teikiantis asmuo tai daro žinodamas ar turėdamas žinoti, kad autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių objektai yra neteisėtai viešai paskelbti;
  6. kitų šio Įstatymo nuostatų ir kitų įstatymų nustatytų autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių pažeidimas.

Šios taisyklės taikomos visiems asmenimis, kurie lankosi interneto svetainėje ewc.lt ir naudojasi teikiamomis paslaugomis. Mes nekontroliuojame interneto svetainėje jūsų paskelbtos informacijos ir už ją neatsakome. Tačiau Mes pasiliekame teisę jūsų paskelbtą informaciją panaikinti, jei ši informaciją prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ar pažeidžia teisėtus trečiųjų šalių interesus.

EWC teikiamas paslaugas perleisti komerciniu pagrindu tretiesiems asmenims yra griežtai draudžiama. Paslaugos gali būti teikiamos tik tinkamai užsiregistravus ir sumokėjus už paslaugą EWC nurodyta tvarka, tačiau net ir tada mes neprisiimame atsakomybės už pateiktus duomenis. Mes neatsakome už jūsų pateiktos informacijos, taip pat trečiosios šalies jums atsiųstos informacijos turinį, jo nekontroliuojame ir jiems neatstovaujame. Mes neatsakome jei jūs pateikėte klaidinga informaciją apie save dėl kompiuterinių virusų ar gedimų. Jūs atsakote už savo veiksmus ir išlaidas bei nuostolius naudojantis EWC paslaugomis.

Jeigu pastebėjote ewc.lt draudžiamą informaciją, prašome nedelsiant informuoti apie tai mūsų komandą.

EWC pasilieka teisę bet kada nutraukti siūlomas paslaugas, taip pat turime teisę redaguoti šias taisykles pranešdami ewc.lt svetainėje.

Šios taisyklės galioja visą laiką kol jūs naudojatės mūsų paslaugomis. Joms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir visi kilę ginčai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus sprendimas priimamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

EWC
Odminių 11 – 4
LT – 0122
Vilnius
Lietuva
Įm kodas: 224627440
PVM kodas: 246274416