Privatumo Nuostatos

Prašome atidžiai perskaityti privatumo nuostatas, kurios yra nuolat atnaujinamos. Naudodamiesi mūsų interneto svetaine jūs sutinkate su šiais terminais bei nuostatomis. Šios privatumo sąlygos paaiškina ewc.lt svetainės pagrindinius principus bei nurodo kaip ši informacija yra surenkama, tvarkoma ir kokiems tikslams panaudojama.
EWC interneto portale pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

EWC gerbia kiekvieno asmens, kuris užsiregistravo mūsų svetainėje ir naudojosi mūsų paslaugomis, teisę privatumą bei konfidencialumą.
Jūs užsisakydami mūsų paslaugas , kurių detalės yra portale ewc.lt, būsite paprašytas suteikti privačią informaciją apie save. Mes galime rinkti ir panaudoti jūsų asmens duomenis:

 • Vardą ir pavardę
 • Lytį
 • Adresą
 • Telefono numerį
 • Elektroninio pašto adresą
 • Gimimo datą
 • Pilietybę
 • Paso numerį bei išdavimo vietą

Taip pat darbuotojų registracijos anketoje turite įvesti informaciją apie šalį, kurioje norite dirbti bei datą kada galite dirbti (nuo-iki), anglų kalbos lygį, išsilavinimą bei darbo patirtį su rekomendacijomis iš mokymo ar darbo įstaigų. Būtina pateikti informaciją apie teistumą bei sveikatos būklę, invalidumą.Registruodamiesi mūsų portale pateikite kuo tikslesnę informaciją apie save; kodėl norite dirbti svečioje šaljey, kodėl jūs esate tinkamas tam tikrai pozicijai, kokius rezultatus esate pasiekęs savo karjeroje. Pateikdami informaciją apie save paminėkite savo stiprybes silpnybes, trūkumus bei galimybes. Ši informacija reikalinga tam, kad mes galėtume kuo efektyviau, greičiau ir tiksliau vykdyti Jūsų prašymą, paslaugų užsakymą.

Jūs neprivalote užpildyti visų anketos laukų, tačiau išsamesnė registracija palengvins darbo paieškas Jums bei darbuotojų paiešką darbdaviams. Jei Jūs neužsiregistravote, tačiau Jums reikalinga informaciją apie EWC teikiamas paslaugas, mes galime atsiųsti paštu ar elektroniniu paštu. Tam būtina pateikti:

 • Savo vardą, pavardę
 • Adresą ar elektroninio pašto adresą
 • Jus dominančią informaciją

Visa informacija, saugoma duomenų bazėje, yra konfidenciali ir pasiekiama tik darbdaviams bei mūsų darbuotojams. Surinktą informaciją mes naudojame:

 • Atsakymams į Jūsų užklausimus
 • Darbdaviams
 • Statistikos duomenims
 • Naujų darbuotojų suradimui
 • Pasiūlymams bei skundams.

EWC priima Jūsų pretenzijas bei pasiūlymus, apie tai galite pranešti mūsų programų koordinatoriams.

Ne asmeniniai jūsų duomenys gali būti tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims. Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavus išankstinio jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.

Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius, net ir tada, kai į juos Jūs patenkate per ewc.lt esančias nuorodas.
Mes patariame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo nuostatomis atskirai.

Pateikę savo asmens duomenis svetainėje ewc.lt, Jūs sutinkate, kad šie duomenys būtų tvarkomi mūsų portale taip kaip išdėstyta šiose sąlygose, bei pripažįstate, kad susipažinote su šiomis nuostatomis.

Mes pasiliekame teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums Interneto svetainėje ewc.lt .

Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.